Home

Netfit lezárása

NetFit mérés lezárása - Kastélydombi Általános Iskol

Év végi osztályzatok kialakításának időszaka végzős

12. Országos Pályaorientációs Vizsgálat lezárása 19. Munkaértekezlet, elektronikus formában 20. KIR-STAT lezárása 22. az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 9:55 megemlékezés október 23-ról DIFER adatszolgáltatás lezárása 19-22. Pályaválasztási szülői értekezlet elektronikus formában 26-30. őszi szünet. 2018. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. Karvalits Levente Testnevelés mk. 12. Magatartás és szorgalomjegyek lezárása Horváth Attila, osztályfőnökök 13. Informatika OKTV (2. kat.) 2. ford. 17. Magyar nyelv OKTV 2. ford. 20. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban 2020. 09. 01. Tanévnyitó ünnepélyek (alsó és felső tagozat részére), első tanítási na

Video:

Felmérés: a tanulók fizikai állapota és edzettsége (Netfit) 11. péntek. Megemlékezés a 2. Magyar Hadsereg pusztulásáról, a háború áldozatairól. Netfit-mérés adatfeltöltésének lezárása. Rendész tanulók országos egyéni versenye. Részvétel az Országos Rendőr- és tűzoltónapon. Operakaland. 30. péntek. A. Az iskola nyáron szerdánként 9-12-ig van nyitva.. A szeptember havi napközi és menza befizetésről augusztus második felében lesz információ itt, az iskola honlapján.. Javítóvizsgák időpontja: augusztus 25. szerda 9 óra Tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén 8 órakor lesz, ezen a napon osztjuk a tankönyveket is

28. P NETFIT mérési eredmények feltöltésének lezárása testnevelők Felelősök: 3-10. CS-CS Emelt szintű szóbeli érettségik kijelölt vizsgahely 4. P Nemzeti összetartozás napja Szamos Hajnalka 11. P 9:00 Tanévnyzáró Te Deum mise (Horváth Mihály téri plébániatemplom) hitoktatók IKSZ naplók leadása osztályfőnökök 14 A NETFIT- mérés lezárása április 26-29. Év végi osztályzatok kialakításának időszaka végzős évfolyamokon. Osztályozó vizsgák (az érintett tanulók esetében) április 28. A ballagási ünnepség főpróbája, a vizsgaszabályzat ismertetése április 29. Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon

Népszokások - ÚRHIDAISKOL

  1. PROGRAMTERV Augusztus Téma Felel ős 12.-23. A tanév vezet ői el őkészítése Csonka Zoltán igazgató 12.-tól A Nkt. módosításainak és az új jogszabályi változásoknak
  2. NETFIT rendszer lezárása. Testnevelők. június 1. Pedagógus nap, nyugdíjas találkozó. Huszárné Kádár Ibolya. június 1. SNI-s tanulók felülvizsgálata, jelentés küldése a bizottságoknak. Huszárné Kádár Ibolya. június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja. Történelem munkaközösség, Kanyuk János. június 7-14
  3. 17-18-ig Az osztályzatok lezárása, a magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése 18. OKTV pályamunkák beküldése magyar nyelvből 18-20. Félévi konferenciák későbbi beosztás szerint Fizikai és motorikus képességek mérése a testnevelés órákon (netfit
  4. Pellérdi Általános Iskola 7831 Pellérd, Park sétány 2. 72/373-224 pellerdiskola@pellerd.hu 11. szerda 45. Nyílt nap az 1. osztályban óvónőknek és szülőknek1 VSM, JK
  5. jegyek lezárása: Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok június 14. (péntek) Utolsó tanítási nap, évzáró ünnepség, bizonyítványosztás Jakab Szilvia ig., osztályfőnökök június 17-28. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Szabó Orsolya igh. június 20-22. Beiratkozás (új 9. évfolyam) Pfeiffer Tamás igh

Tanév rendje - Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola

  1. t lebonyolításakor kiemelt figyelmet fordít a versenyeken a mentő jelenlétére. A Magyar Diáksport Szövetség [
  2. NETFIT rendszer lezárása. június 8-15. Huszárné Kádár Ibolya. Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes. Emelt szintű szóbeli érettségi a tanév rendjének megfelelően . június első hete. Huszárné Kádár Ibolya. Tantestületi kirándulás. június 1. Huszárné Kádár Ibolya. Pedagógus nap, nyugdíjas találkozó. júniu
  3. oktA szept. 2. hétfő 9.00 Felső: 4 tanítási óra + 1 évnyitó Felső: 13.00-tól ebéd! Első tanítási nap Ünnepélyes tanévnyitó ofők 1. ofők.+ napközise
  4. 04.23. NETFIT® felmérés lezárása testnevelőtanárok 16./31. 04.30. Értesítés felvételről vagy elutasításról középiskola MÁJUS 17./32. Május Hajdúböszörmény Május NyelvÉsz országos forduló továbbjutók szaktanárai Robotika verseny BIG Erdősné Lázár Ilona Május Baltazár - iskola nyelvi verseny szaktanáro
  5. Nkt. 44/B.§ (2) NETFIT a tanuló következő személyes adatait tartalmazza: a) mérési azonosító, b) születési év és hónap, c) nem, d) decimális életkor, e) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat, f) évfolyam, g) az iskola feladatellátási helye, h) a fizikai fittségi mérés eredményei

Eseménynaptár - Adymono

NETFIT-mérés eredményeinek feltöltése (záró dátum) Testnevelő tanárok 2021. 04. 23-ig (péntekig) A nem végzősök várható bukásairól való értesítés Szakoktatók, Patakiné dr. Veres Magdolna 2021. 04. 26. (hétfő) Végzősök jegyeinek lezárása, osztályozó értekezlet, jutalom-könyvek, oklevelek összeírása Ütemterv, naptári terv 2019/2020. Szeptember Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ számonkérés Egyéb 2. Első tanítási na

Munkarend 2018-2019 - fayszakkepzo

MUNKATERV 2017/2018. tanév HATÁRID ŐS FELADATOK OM 203 027 Barcs, 2017. szeptember 1. Csonka Zoltán tagintézmény-vezet Idén is megrendeztük a népszerűségnek örvendő Diákönkormányzati napot iskolánkban. Mint minden évben, most is a gyerekeké volt a főszerep, hiszen mintegy utó-gyereknap, tanítás nélkül telt az idő, sporttal és játékkal, délután pedig az alsó tagozatosok és szüleik számára egy családi programot hirdettünk, szülői kezdeményezésre NETFIT - Fizikai állapot felmérése /Koudela Judit/ 14.00 A félévi osztályzatok lezárása 13.00 Osztályozóértekezletek az 1-4. évfolyamon /Vitárius B./ 14.00-16.00 Osztályozóértekezlet az 5-8. évfolyamon (igazgatói iroda) /Koudela Judit, Vitárius Balázs/. Fizikai állapotmérés Netfit Fónad Éva. 2021. január 11-15. Az I. félév munkájának lezárása Osztályozó értekezlet. Kiss Józsefné. Jogszabály szerint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát (NETFIT Végzősök osztályozó értekezlete (jegyek lezárása április 29. hétfő 12 óra) 2019. május. 27. Aktualitások 2019. jún. 13-14. Év végi osztályozó értekezlet (jegyek lezárása június 12. szerda 12 óra

Pécsi Tudományegyete

2020. 29-i töltik fel a NETFIT@ rendszerbe. Ma atartás és szorgalom.e yek lezárása OKTV (2. kat.) 2. ford. 00 Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ifJúsági hangversenye (8— 00 és 10— Mag ar n elv OK TV 2. ford. AJTP találkozó Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban ÁSZÉTV jelentkezések lezárása a felületen NSZFH. 02-05. Krétakivonatok leadásának határideje 15:00. 02-03-02-17. Munkaközösségi megbeszélések. 02-06-02-07. Szakmai vizsga, Klinikai laboratóriumi szakasszisztens hallgatók számára. 02-03-02-17. Az érettségi vizsgákra való jelentkezések lebonyolítás NETFIT eredmények feltöltése május 24 fizetett ünnep május 31. vizsgaértekezlet június 7-11 NAPOK vizsga lezárása. 4 június 26. Tanévzáró Végzősök búcsúztatása június 22-23 Pótló vizsgák június 28. Tanévzáró tantestületi értekezlet június 25-30. Tanév zárásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok.

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiu

MINDEN JOG FENNTARTVA 2017 Jogi nyilatkozat: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) alapján a honlapon elhelyezett tartalmak (írások, fotók, videók) további felhasználásához, másolásához, közzétételéhez az intézmény mindenkori vezetőjének hozzájárulása szükséges Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16. lezárása! Má rcius H ATÁRT LNU 1 .fo d uló Pályá zati m nk köve Pontos időpontjáról később lesz döntés. tavaszi szünet (utolsó tanítási nap március 31. szerda, első tanítási nap április 7. szerda) Április 7-9. Nevelőtestületi továbbképzés Pályázati munkaköz-vez. Tanításmentes munkanap 1-3. napja Április Ra8 Jegyek lezárása : 2021.01.22: péntek: Utolsó tanítási nap az első félévben Osztályozó konferencia : 2021.01.23: szombat: Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 10:00 : NETFIT feltöltési határidő, Új szülőknek szülői ért TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online.

Video: Page 47 » Diákolimpia Diákolimpi

CCNA R&S tanfolyam lezárása, elmaradt- és záróvizsgák lebonyolítása Felelős:Beregi Tibor. 2020. október 1-7. Bizonyítványok és törzslapok megnyitása a kezdő évfolyamok esetében 2021. január 11 NETFIT felmérés kezdete Felelős: Látschám-Bocskai Katalin. 2021. január SZKTV elődöntők, Pécs Felelős: Szakmai. Törvényességi ellenőrzés lezárása: 2014/2015. tanév: e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, Az intézmény szorgalmi időben - tanítási napokon: reggel 7 órátó Addig is reméljük, hogy viszontlátunk mindenkit közösségi média csatornáinkon: a Diákolimpia Facebook -on, MDSZ Facebook -on, DO60 Facebook-on és DO60 Instagramon. Balogh Gábor dr. Erdős Dániel. elnök ügyvezető igazgató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT - Fizikai állapot felmérése Január 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról /Marton Éva/ Január 20. Az első félév vége 14.00 A félévi osztályzatok lezárása 13.00 Osztályozóértekezletek az 1-4. évfolyamon /Vitárius B./ 14.00-16.00 Osztályozóértekezlet az 5-8. évfolyamon (igazgatói iroda) /Koudela Judit. NETFIT - Fizikai állapot felmérése /Koudela Judit/ Január 11-18. Osztályozóvizsgák 14.00 A félévi osztályzatok lezárása 13.00 Osztályozóértekezletek az 1-4. évfolyamon /Vitárius B./ 14.00-16.00 Osztályozóértekezlet az 5-8. évfolyamon (igazgatói iroda) /Koudela Judit, Vitárius Balázs/.

Az összes kinyitásaMi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?Az illyés Tehetségpont az alábbi tehetségterületeken és tevékenységi körökben fejtette ki tevékenységét:Elvégeztük a matematika táborokkal kapcsolatos fejlesztéseket. Két külön tábort szerveztünk a tehetséges 7-8. évfolyamos és 9-12. évfolyamos diákjaink számára.26 diák és 6. Huszka Hermina Általános Iskola ÜTEMTERV A Huszka Hermina Általános Iskola MUNKATERVÉHEZ a 2020/2021. tanévre 2377 Örkény Bartók Béla út 58. Tel.: 29/311-024; 29/311-02

NETFIT - Fizikai állapot felmérése /Koudela Judit/ Január 11-15. Osztályozóvizsgák 14.00 A 12. évfolyam osztályzatainak lezárása 14.00-16.00 Osztályozóértekezletek /Aszódi Judit/ Április 30-ig A középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az. NETFIT mérés 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 24. Az első félév utolsó napja, a tanulók lezárása 29. Félévi értesítők kiosztása Február 2. Alsós farsang 2. Pályaorientációs nap 4-5. Síszünet 12. Felsős farsang 21. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 22. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól. - Fejlesztési tervek lezárása iskolavezetés - Tantárgyi mérések, kimeneti mérések elvégzése - Osztályozó értekezlet megtartása - Bizonyítványok, naplók, anyakönyvek adminisztrációjának NETFIT mérések lebonyolítása 2021.01.11-2020.04. 23. Kovács Tibor, Horváth Endre Csaba Magyar Kultúra Napja 2021. 01. 22. Kozma Év NETFIT mérés kezdés - (április23.-ig) - Próbaérettségi hete Próbaérettségi hete Próbaérettségi hete Próbaérettségi hete Próbaérettségi lezárása Szülői választmányi megneszélés Osztályozó értekezlet utolsó tanítási nap a 12. évfolyamnak Ballagás 15:00 A felvételi eredménye

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma Tanév rendje 2 október 26. (péntek) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap - Csacsiavató 9.évf.on 2018 .október 29 -november 2. ŐSZI SZÜNET 2018. november 5. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap. november 5-9. A Szakképzés Európai i Hete - pályaorientációs programnap ( konkrét dátum még egyeztetés alatt NETFIT - Fizikai állapot felmérése /Koudela Judit/ Január 20. szombat 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 14.00 A 12 évfolyam osztályzatainak lezárása 14.00-16.00 Osztályozóértekezletek /Aszódi Judit/ Május 3. Project nap-sport nap: váltó-,roller-, futó- és kötélhúzó. NETFIT rendszer lezárása. Testnevelők. június 1. SNI-s tanulók felülvizsgálata, jelentés küldése a bizottságoknak. Huszárné Kádár Ibolya. június . Pedagógus nap, nyugdíjas találkozó.

11. hétfő- ápr. 23. NETFIT mérés 5-8. évfolyamon 14. csütörtök 7:30-15:00 Ebédbefizetés 21. csütörtök 7:30-15:00 Ebédbefizetés (PÓT) 22. péntek Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 22. péntek 12.00 Az első félév utolsó tanítási napja, a tanulók lezárása 23. szombat Központi írásbeli felvételi a 8.-os. NETFIT mérés. 2019. február 4. 17.00 12. évf. 18.00 10. évf 17.00 Összevont szülői értekezlet a 12.évfolyam számára Összevont szülői értekezlet a 10. évfolyam számára . Szülői értekezlet a 9-12. évfolyam számára. február 25-28 NETFIT regisztrációk, mérések indítása Korcsolyázás (Kéktó) beosztása nap februári feladatok felelős 1. Első évfolyam szülői értekezlete 2. Félévi nevelőtestületi értekezlet Második évfolyam szülői értekezlete Igazgató 3. Harmadik évfolyam szülői értekezlete 4. Negyedik évfolyam szülői értekezlete 5

Tavalyi bizonyítványok, naplók, törzskönyvek, záradékolása, lezárása, leadása az Igazgatóhelyetteseknél Szeptember 8. 17:00 - 18:00 Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek 18 órakor SZMK alakuló értekezlet Szeptember 18. Jelentkezés az OKTV versenyekre Szeptember 21 Tisztelt Iskolapolgárok! Ősz óta tervezzük, hogyan emlékezzünk az 1920. június 4-én hazánkra kényszerített békediktátumra, amellyel az I. világháború lezárása történt, és amelynek eredményeként hazánk területének 2/3 részét elcsatolták. Így került több millió magyar honfitársunk egy idegen ország területére, ahol azóta kisebbségben élhetik nem könnyű. KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA . 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV . 2020/2021 . Utolsó frissítés: 2021. június 17

Tisztelettel kérjük a kedves szülőket az idei tanévben is, ha módjukban áll, támogassák adójuk 1 %-val iskolánk alapítványát. Az Oktatásért Alapítvány adószáma: 19049807-1-03 Köszönjük Félévi osztályzatok lezárása az e-naplóban Angol Oktv 2.ford. 1. 24. Az első félév utolsó napja, rövidített órák (30 perces órák) 1. 27-31. A félévi értesítők és a szöveges értékelések kiosztása, megbeszélése 1. 30. Félévi nevelőtestületi értekezlet. Rövidített órák (40 perces • NETFIT értékelés • DÖK • Gyermekvédelem • Könyvtár, Informatika VII. Asszisztensek beszámolója VIII. Vezet ői összefoglalás IX. Aktualitások V. Az értekezlet lezárása . 2 * I. NAPIRENDI PONT: levezet ő elnök megállapítja, hogy: • a nevel őtestületi közösség értekezletére meghívott személyek száma: 64. máj 28. p NETFIT eredményeinek az informatikai rendszerbe történő feltöltésének határnapja máj 29. szo máj 30. v máj 31. h jún 1. k Hókezdő áhítat jún 2. sze Pedagógus bibliaóra 06.03-06.10. Emelt szintű szóbeli érettségik jún 4. p Nemzeti Összetartozás Napja (Trianon) jún 5. szo jún 6. v jún 7. h Vizsgahét jún 8.

A tanulók fizikai állapotfelmérésének vége (NETFIT mérés) - felelős: testnevelők A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). Neuendettelsau a cserekapcsolat április 28-ig 147 2021.04.21 NETFIT mérés befejezése ápr.23-ig Jagicza Tamás Gorbay-Nagy Tihamér 148 2021.04.22 3. Igazgatói szünet: Föld napja osztályfőnökök Polyákné, Gorbay-Nagy Éva 154 2021.04.30 Tankönyvrendelés lezárása Nagyné Óvári ÁgnesGorbay-Nagy Tihamér 2021.05.01 2021.05.02 155 2021.05.0 Utolsó tényleges tanítási nap és az osztályzatok lezárása a 12. évfolyamon. 26-29. (hétfő-csütörtök) Konzultációs időszak a 12. évfolyam számára 28. (szerda) Osztályozó konferenciák (12. évfolyam)NETFIT mérések eredményeinek rögzítése. 30. (péntek) Ballagás - órarendi tanítás nincs. Gimnáziumba.

január 04. Iskolaérettségi felmérések lezárása, szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálat felkeresése. (01.04-től 01.15-ig) január 07. Íródiák- Helyesírási verseny (ált. isk.) január 11. NETFIT-mérés kezdete január 18. Munkaközösségi megbeszélések, Művészeti vizsgahét (01.18-22-ig) január 22 (NETFIT mérés kezdeti dátuma) 1100 Advent I. Karácsonyi våsár Karácsonyi vásár 10.d DO, Családi istentisztelet 1445Felv.eIók. matematika 6. 10.e TPL+VÁ 1100 1415 1445 Családi istentisztelet Múhely v. Munkaközösség-vezetói Felv.elök. matematika 3. Adventi ünnepség Internátus 1. órában ökumenikus diák imaór --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkve

iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. 12. 45Tantestületi értekezlet 14 ) 19. Filozófia OKTV 1. ford. 20. Szaktanárok véleményezik a magatartás és a szorgalomjegyeket és megküldik az osztályfőnököknek 21. Magatartás és szorgalomjegyek lezárása 21. Angol nyelv OKTV (I. kat.) 2. ford. 22 28. (péntek) A tanulók fizikai állapotának felmérésének lezárása . F.: testnevelők. 2 0 1 7 Á P R I L I S . 2. (kedd) 1430 óra Tavaszi nevelési értekezlet . F.: igazgató . 2-5. (hétfő-péntek) Anyák napja osztálykeretben NETFIT feltöltés határideje . F.: testnevelők. 2. (péntek) Kötelező olvasmányok jegyzékének. január 22. péntek Félévi jegyek lezárása, első félév vége (öt tanítási óra) Szaktanárok január 22. péntek 13:00 14:30 Osztályozó konferenciák : 9-12.évf., 1-4. évf. Osztályozó konferencia_ 5-8. évf. M.Reskovits Zs, Molnár I. Kiss-MÁ január 23. szombat 10:00 Gimnáziumi írásbeli felvételi vizsgák (8.évf.) Molnár I NETFIT mérések indítása a felső tagozatban: 10. Intézményünk névadójának születésnapja - iskolagyűlés : Alapműveleti matematika verseny - felső tagozat: 7-18. Karácsony Sándor labdarugó és kézilabda kupa II. fordulói: 19. Központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek (pótírásbeli január. A litéri iskolák története 1732-ig nyúlik vissza. Felekezeti, állami, majd a rendszerváltás után önkormányzati iskola voltunk, 2012-től pedig református iskola, mely elkötelezett a litéri, királyszentistváni és környékbeli diákok keresztyén szellemiségű nevelésében és minőségi oktatásában

Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYM

aug. 24. hétfő 9:00 Alakuló értekezlet RVA 2019/20 tanév lezárása, új tanév tervezése tantestület aug. 25. kedd 8:00 Matematika pótvizsga, osztályozó vizsga szaktanárok vizsga szaktanárok 8:00 Tankönyvek visszaszedése HSÉ, HE, ÜTK,TZS, PG,WGY,MMG,JA,CA, MFL ingyenes tankönyvek biztosítása érintett osztályfőnökö Disszeminációs záró EXPO, a pályázat lezárása 2021. január 01.11-04.23. Netfit felmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (a korábbi évek fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagai alapján) 12-13. Osztályozó vizsgák 15. Jelentkezés az érettségi illetve szakmai vizsgára 22. I

NETFIT mérés zárása 29-30. Érettségi Turbó 27. Végzősök osztályzatainak lezárása 27. Végzősök osztályozó értekezlete 29. Végzősök köszöntése, fáklyás ballagás 30. Ballagás (16 óra) 30. Tanulói igények begyűjtése a mellék-szakképesítésrő NETFIT mérések elvégzése a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése: 22. A magyar kultúra napja január 20., hirdető tábla, irodalom órák: 25. Az 1. félév utolsó napja, félévi osztályzatok lezárása: 24. Félévi osztályozó értekezlet /péntek/ 30. Félévi értesítő kiosztása: 30 lezárása; 1.10. a Bács-Kiskun Megyei TIT és az Önkormányzat által szervezett EFOP 3.3.6-17- a NETFIT mérés és az iskolai lemorzsolódás adatait. (felelősök: érintett munkaközösségek, iskolavezetés) 4.4. Az osztályfőnöki munkaközösség tegyen javaslatot az iskola ballagási díszítésér NETFIT Fizikai állapotfelmérés - A járványhelyzet miatt ebben a tanévben elmaradt. Ebben a tanévben a vezető készít intézményi önértékelést, melynek lezárása még folyamatban van. A jövő tanévre tervezünk ismét intézményi önértékelést Disszeminációs záró EXPO, a pályázat lezárása Szabóné Trum Tünde ig. Nagy Tamás Tiborné ig.h. Kissné Szigetvári Barbara projektvezető 2021. január 01.11-04.23. Netfit felmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (a korábbi évek fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagai alapján

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. NETFIT mérés kezdete (április 26-ig kell elvégezni) 14. 12.00-15.30 Étkezési térítési díj fizetése 15. 7.00-13 KÖZZÉTÉTELI LISTA . Az iskola nyitvatartása . szeptember - június HÉTFŐ - PÉNTEK 07.30 - 16.00 óra. július - augusztus SZERDA 09.00 - 12.00 óra. Felvételi. Felvételi vizsgát nem szervezünk. A jelentkezések elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik 23. P 14:30-ig Végzős évfolyam lezárása 28. Sze 10:45 Az érettségiző diákok tájékoztatása a díszteremben az érettségivel kapcsolatos tudnivalókról 29. Cs 16:00 A végzős osztályok búcsúzó programja 30. P 8:00-13:00 7:30-14:3 NETFIT mérés elvégzésének határideje Motkóné Nagy Erika, Greutter Zsolt 30. Tankönyvrendelés a 2020-2021-es NETFITT mérések lezárása Greutter Zsolt igh., érintett pedagógusok Iskolavezetőségi értekezlet Intézményvezető Előre nem tervezett/tervezhető feladatok, programok

Osztályzatok lezárása. 2021. január 22. péntek : Első félév utolsó tanítási napja (január 31-ig a szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről) 2021. január 22. NETFIT mérés. 2019. február 4. 17.00 12. évf. 18.00 10. év Szent Mihály hét: - Sport- és tanulmányi versenyek - Népi hagyományok ápolása - Kirándulás - Esélyóra, drog prevenció - Szülőföldem, Nyíradony - honismereti vetélkedő • November 16. Karácsonyt megelőző bűnbánati időszak kezdete • November 19. Ingyenes tankönyvigény benyújtása • November 23 Karantén lehet a kollégiumokból is - így alakul át az oktatás a koronavírus miatt. A kormány által bejelentett járványügyi veszélyhelyzet következtében nagyban megváltozik az emberek élete: bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák, valamint felsőoktatási intézmények bezárására került sor A három órát kitöltő darab kitűnő lezárása volt a Budapesten töltött első napunknak. Az egymást követő színes programok azonban csupán ezután kezdődtek. Csütörtökön a napunkat a kontinentális reggeli elfogyasztása után a temetőben kezdtük, ahol a 301-es parcellánál, - ahová az akkori miniszterelnököt és több.

NETFIT eredmények feltöltése június 01. fizetett ünnep június 02. vizsgaértekezlet június 3 - 5. lezárása június 20. Családi nap Tanévzáró Végzősök búcsúztatása június 22-23 Pótló vizsgák június 25. Tanévzáró tantestületi értekezlet június 26-31. Tanév zárásával kapcsolatos adminisztrációs. tanítási év lezárása után. Ehhez a fenntartó (és amíg van, a működtető) egyetértése és a feltételek biztosítása szükséges. NETFIT®-be töltendő! Közösségi szolg. ell. érettségizők Jan. 2. - márc. 31. - - Jún. 30. OH ellenőriz. Title - megszervezni (NETFIT). január 11-től Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon május 19. 3 Az iskolai dokumentumok módosításának lezárása aug. 31-ig lehetséges! BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE Bohler Allgemeinbildende Schule und Kunstschul Budapest Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2019/2020. tanévre 178 tanítási nap - szakgimnázium 179 tanítási nap - szakközépiskola A 2019/2020

NETFIT állapot és edzettségi vizsgálat: január 11-től április 23-ig: Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV 1. forduló (pályázatos) január 11. (hétfő) Esti tagozat féléves vizsgaidőszak (Írásbeli) január 11 - 14: Sítábor: január 11 - 15: A félévi osztályzatok lezárása: január 15 (péntek vizsgálata (NETFIT) A mérés eredményét 2019. május 31-jéig kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. Január 23.: A magyar kultúra napja alkalmából a könyvtárban Játékos nyelvtörők című foglakozás a felső tagozatosok számára Január 25.: Az I. félév utolsó tanítási napja, február 01-ig értesítjük a szülőke Az iskolai védőoltások nem életkorhoz, hanem évfolyamokhoz kötötten adandó védőoltások, azaz kampányoltások. A védőoltások kötelezőek, kivételt képez a HPV védőoltás.Amennyiben a védőoltást a szülő megtagadja, úgy ezt csak egy hosszadalmas ÁNTSZ eljáráson keresztül intézheti Tavalyi bizonyítványok, naplók, törzskönyvek, záradékolása, lezárása, leadása az igazgatóhelyetteseknél Szeptember 7. (péntek) A szalagavató előkészítése, megbeszélése Szeptember 11. (kedd) 17:00 - 18:00 Munkaközösségi értekezletek Szülői értekezletek 18 órakor SZMK alakuló értekezlet Szeptember 14. (péntek) 15:0