Home

Ki lehet munkavédelmi képviselő

Munkavédelmi képviselő - Wikipédi

Munkavédelmi képviselő - kit és hogyan lehet megválasztani

  1. Ki lehet munkavédelmi képviselő? Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll. (Az újonnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő munkaviszonyának időtartamát nem kell figyelembe venni feltételként.
  2. A munkavédelmi képviselő feladata továbbá a munkavédelmi felügyelet felkérése is, de ez csak abban az esetben lehet indokolt, ha a munkáltatóval való együttműködés során nem sikerült megoldani a helyzetet, illetve ha a tapasztalt gondok, hiányosságok ténylegesen munkavédelemhez kapcsolódó jogszabályba ütközik
  3. den olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége
  4. Munkavédelmi képviselő kizárólag olyan munkavállaló lehet, aki már legalább hat hónapja áll munkaviszonyban a cégnél, és további szempontokat kell és érdemes figyelembe venni, melyről részletesen tájékozódhat elérhetőségeinken

Az eddigi 50 fővel szemben, immár a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek kötelezően munkavédelmi képviselő választást kell tartani. Ha az adott cégnél nincsen még ilyen képviselő, akkor ennek a hatálybalépést (2016.július 8.) követő 6 hónapon belül meg kell történnie Ami pedig a különböző telephelyeket illeti, amennyiben a létszám 20 fő felett van, abban az esetben mindenképpen szükséges a munkáltatónál munkáltatói szintű munkavédelmi képviselő választása. Ez egyebekben a munkáltató érdeke is, hiszen a munkavédelmi kötelezettségek betartásában ő tapasztalt partnere lehet 1. Ki lehet és ki nem lehet munkavédelmi képviselő? Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki − az újonnan alakult munkáltatót kivéve − legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll és az adott telephelyen dolgozik. Iskolai végzettségtől függetlenül A munkavédelmi képviselők képzése is a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet, legkésőbb 2022. december 31-ig. Megjegyezzük, hogy az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély már nem adható ki Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége

A munkáltatók 66%-nál tártak fel munkaügyi jogsértést 2021

Kötelező munkavédelmi képviselő választás Havas-Sághy és

  1. A munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket
  2. A módosítást követően munkavédelmi képviselő választáskor az üzemi tanácstaggá választhatóság feltételeit kell alkalmazni, melyek Mt. 238. §-ában találhatók. Így munkavédelmi képviselő lehet az a cselekvőképes munkavállaló, aki legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval és az adott telephelyen.
  3. t a fele elment voksolni

A munkavédelmi képviselő Munkaügyi Levele

A munkavédelmi képviselő feladata - Mit csinál a képvisel

A munkavédelmi képviselő(k) kötelező működtetése nem jogszabályi előírás továbbra sem a munkáltatók részéről, eddig sem volt az, a munkáltatónak csak a képviselő-választást és a képviselő (bizottság) megválasztása esetén a működése feltételeit kell biztosítania és ezt bizonyítania, csak - július 8-i. A hatályos jogszabályok alapján munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma az 50 főt meghaladja. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítási javaslata szerint, ezt a számot várhatóan 2016-ban 20 főre csökkentik A nemrégiben közzétett munkavédelmi ellenőrzési terv kapcsán ismét többször merülnek fel kérdések a munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatban, esetenként olyan formában, hogy milyen felelősség terheli a munkáltatót a munkaügyi képviselő választás kapcsán, hogyan vegye rá a munkavállalóit arra, hogy munkaügyi képviselőt válasszanak - írja az. A munkavédelmi képviselő, illetve a munkavállaló jelen lehet a zajmérés elvégzésekor. (4) Foglalkozási Betegség kivizsgálása esetén a munkavállaló - amennyiben a zajmérésnél jelen volt - a zajmérés elvégzésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat munkavédelmi képviselő(ke)t választani. (A közalkalmazotti, köztisztviselői területen a ko-rábbi szabályozás - a munkavédelmi képviselő választás lehetősége - maradt érvényben.) A választás feltételeinek biztosítását és a választás lebonyolítását a törvény a munkáltató kötele-zettségévé teszi

A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK MUNKAJOGI VÉDETTSÉGE Mvt.76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. Mvt 76 § (3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetle A munkavédelmi szakember és a munkavédelmi képviselő (bizottság) nem ellenfelek, együtt kell, hogy kezeljék és megoldják a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények meglétét, ha van együttműködési szándék a másik félben is A munkavédelmi képviselőt titkos szavazással 5 évre választják. Amennyiben a munkáltatónál legalább 3 munkavédelmi képviselő van, úgy létrehozhatnak munkahelyi munkavédelmi bizottságot. Ekkor a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat a bizottság gyakorolja. Ha a munkavállalók létszáma 20 főnél kevesebb, úgy nem.

Munkavédelmi képviselő választá

2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást A munkavédelmi képviselő választásának szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. törvény (Mvt.) VI. fejezete (A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés) tartalmazz. Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdés alapján munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók lét E-000683/2014/D003. Kinek kell Munkavédelmi képviselő továbbképző képzésen részt vennie? Azoknak a munkavállalóknak kell a képzésen részt venniük, akiket munkavédelmi képviselőnek választanak munkahelyükön, és az alaptanfolyamot már elvégezték

Városmarketing: akár a drágakő, keresik a legjobbakat

Hét képviselő ment ma be a munkahelyére- HR Portál

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján a munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani: a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden.

Január 1-jétől egy fővárosi, valamint a 19 megyei

A nyáron hatályba lépett Munkavédelmi törvény módosítása értelmében a korábbi 50-hez képest, már a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak is kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Jelentősen bővült tehát azon munkáltatók száma, akiknek figyelembe kell venni ezt az előírást és erre már csak kb. 3 hónapjuk marad - munkavédelmi képviselők képzése (E-001229/2015/D001) - 16 órás - munkavédelmi képviselők továbbképzése (E-001229/2015/D002) - 8 órás. Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma eléri a legalább húsz főt A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek, a hatósággal való kapcsolattartás módja 1. A munkavédelmi képviselő jogállása (ki lehet és ki alkalmas rá) A munkavédelmi képviselőt9 a munkavállalók maguk közül választják

azon munkáltatónál, ahol munkavédelmi képviselő választásra nem került sor, az Mvt. megváltozott 70/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti munkavédelmi képviselő választást a törvény hatálybalépését követően fél éven belül meg kell tartani. Ennek határideje 2017. január 8. volt Ennek ki kell térnie minden egyes beosztásra és technológiára. Amennyiben végrehajtja a munkavédelmi képviselő választást, úgy ki kell egészítenie a kockázatértékelést is. Az új beosztás / munkakör vizsgálatát ugyan úgy szakembernek kell végrehajtania. Ezt a feladatott ellátjuk Önnek igénye szerint A munkavédelmi képviselő feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. A munkavédelmi képviselő feladata a munkavállalók munkavédelmi érdekeinek képviselete a munkáltatónál. A munkavédelmi képviselő feladata a egyéni védőfelszerelések kiválasztása. 8 A változások néha a rendes irányba mutatnak: § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz. A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi.

A bizottság tagjait a munkáltató jelöli ki. Ezt célszerű azzal folytatni, hogy jelölteket állítunk. Jelölt - és ezáltal majd munkavédelmi képviselő - lehet az a személy, aki legalább 6 hónapja a cégnél az adott telephelyen dolgozik és pozíciójából kifolyólag nem lát el munkáltatói vagy munkavédelmi feladatokat Munkavédelem, munkaegészségügy az építőiparban AMIRŐL NEM LEHET ELEGET BESZÉLNI Az ÉVOSZ, az MGYOSZ és az ÉFÉDOSZSZ konzorciuma által 2017. júniusában a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, GINOP-5.3.4-16-2016-00006 nyertes pályázat keretében A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az építőiparban nevet viselő rendezvény - és. Ki Lehet és Ki Nem Lehet Munkavédelmi Képviselő? Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi képvisestranger things 1 évad videa lő választásszilveszteri receptek t kell tartani minden olyan munkáltatónálakciós hifu kezelés , ahol a Munka Törvénykönyvenápolyi recept hatálya alá tartozó munkavállalók. a képviselettel rendelkező szakszervezet is delegálhat tagokat. Ki nem lehet tagja a választási bizottságnak? aki a bizottság létrehozásának időpontjában munkavédelmi képviselő; a bizottság munkájában nem vehet részt a munkáltató, illetve annak képviselője nem befolyásolhatja a bizottság munkáját 2. A munkavédelmi képviselő a Mvt-ben meghatározott jogának gyakorlása keretében. Fejezze be a mondatot! (3 pont) a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól. c) meghatározhatja és beszerezheti a munkavállalók részére a munkavégzéshez szükséges.

Munkavédelmi bírsággal kell számolniuk a munkáltatóknak, ha az általuk foglalkoztatott munkavállalók létszáma eléri a 20 főt, ennek ellenére a nem szervezik meg munkavédelmi képviselő választását, vagy nem biztosítják a megválasztott képviselő működési feltételeit. Július 8-a óta a korábbihoz képest több munkáltatónak kell számolnia ezzel a. Ezentúl a kisebb cégeknél is kötelező a munkavédelmi képviselő választása a munkahelyeken. Az új szabályozás alapján, amennyiben a munkáltatónál a foglalkoztatottak száma eléri a 20 főt, kötelező munkavédelmi képviselő választása kötelező. A munkavédelmi képviselőt a munkatársak a törvényben előírt módon lebonyolított választás útján jelölik ki. A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére az Mt.-nek a szerint - képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő. Munkavédelmi képviselő - valóban kötelező? A nemrégiben közzétett munkavédelmi ellenőrzési terv kapcsán ismét többször merülnek fel kérdések a munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatban, esetenként olyan formában, hogy milyen felelősség terheli a munkáltatót a munkaügyi képviselő választás kapcsán, hogyan vegye rá a munkavállalóit arra.

Az Mvt. 75. § (1) c) pontja szerint egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselőnek A munkavédelmi törvény részletesen rögzíti a munkavédelem egyes szereplőinek a feladatait, kötelezettségeit és jogait. Ezért fontos, hogy minden munkavédelmi képviselő ismerkedjék meg közvetlenül is a munkavédelmi törvénnyel. 1993. évi XCIII Törvény a Munkavédelemről 2.2.2 (4) Annál a munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 50 fő és nem működik munkavédelmi képviselő, e törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást [70/A. § (1) bekezdés a) pontja]. A 70/B. § (1) bekezdésében előírt paritásos.

Kérem válassza ki, hogy miként kereste fel oldalunkat: Munkavédelmi képviselő vagyok, a kapcsolódó tájékoztatást megkaptam. Munkáltató vagyok, a kapcsolódó tájékoztatást megkaptam. Munkavállaló vagyok, a kapcsolódó tájékoztatást megkaptam. Köszönjük látogatását, hasznos és kellemes böngészést kívánunk Ki lehet munkavédelmi képviselő? -Munka Törvénykönyve (továbbiakban, Mt.) 238.§-át kell alkalmazni, amely előírja, hogy ki választható üzemi tanács tagjává, de az Mt. 238.§(2.) bekezdésén túlmenően, nem választható munkavédelmi képviselővé, aki a munkáltatónál munkaviszon Meg kell jegyezni, hogy a munkavédelmi képviselő választására abban az esetben is sor kerülhet, ha húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság. 1.1. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők szerint - képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő. Távoktatási anyag munkavédelmi képviselők 16 órás alapképzéséhez: s a dolgozót ki kell oktatni a használati szabályokra. Dokumentált módon kell meggyőződni arról, hogy a dolgozó elsajátította az egyéni védőeszköz, védőfelszerelés használatával összefüggő szabályokat. Munkavédelmi képviselő jogai.

A munkáltatónak biztosítania kell a munkavédelmi képviselő részére egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét A munkavédelmi képviselő, illetve a munkavállaló jelen lehet a zajmérés elvégzésekor. (4) Foglalkozási betegség kivizsgálása esetén a munkavállaló - amennyiben a zajmérésnél jelen volt - a zajmérés elvégzésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat

Munkavédelmi képviselő képzés - Alemona Hungary Kft

munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják Júliusban módosították a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, többek között megváltoztatták a munkavédelmi képviselőt érintő szabályokat. Az eddigi 50 fővel szemben, immár a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek kötelezően munkavédelmi képviselő választást kell tartani Az NGM szerint ez nincs így, mert a munkavédelmi törvény pontosan meghatározza, hogy a munkavédelmi bírság minimum összege 50.000 Ft, maximális összege 10.000.000 Ft lehet. A munkavédelmi hatóság 10 millió forintnál magasabb összeget nem szabhat ki munkavédelmi bírságként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Több ponton is módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, mely jelenlegi formájában előírja, hogy azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani 5. § A munkavédelmi bírság mértéke a 4. §-ban meghatározott alapösszeg és a 6. §-ban alkalmazandó szorzók alapján, a 7. § szerinti emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra, azzal, hogy a bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság az Mvt.-ben meghatározott legkisebb.

Munkavédelmi képviselő: több cégnél kötelező - Adó Onlin

Munkavédelmi képviselő képzés illetve tűzvédelmi szakvizsga Nyíregyháza térségében kedvező feltételekkel., Szolgáltatásaink munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem területén egyedülállóan sokrétűek, Nyíregyháza és Budapest szolgáltatási területünkön minden munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi feladat ellátását vállaljuk Törvényes képviselő hozzájárulása A 16. életévét még be nem töltött fiatalkorú foglakoztatásához a törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásakor a nyilatkozat megtételére jogosult személynek egyértelműen ki kell jelentenie, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalkorú.

Munkavédelmi képviselő választása - Szakszervezetek

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók száma legalább 20 fő, az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 70. §. szerint Hogyan oldjuk meg cégünk munka- és tűzvédelmi szakemberét: fix havi átalánydíjjal vagy munkavállalóként A munkavédelmi képviselőt titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról Az oktatás keretén belül ki kell térni a veszélyhelyzetben, illetve a rendkívüli munkavégzés körülményei között tanúsítandó magatartás elsajátítására is. A munkavédelmi oktatásról bővebben itt olvashat. 4. Munkavédelmi képviselő A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy minden munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak létszáma eléri a 20 főt, vagy korábban még nem tartottak képviselő-választást, ott kötelező munkavédelmi képviselő választást tartani. A megválasztott munkavédelmi képviselőknek a munkáltató 16 órás képzést kell, hogy biztosítson, melyet évente. A káresemény akár balesetként jelentkezik, akár lassabban fejti ki a hatását, az ember létbiztonságát veszélyezteti, ha nem is azonnal tör az életére, munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és

Info. About Munkavédelmi képviselő. What's This

A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat. Miután a fentebb említettek szerint szervezett munkavégzésről beszélünk így a munkavédelmi felügyelőség is ellenőrzést tarthat a távmunkavégzésre kijelölt területen Milyen feladatokat jelent ez a munkáltatókra nézve? 1. · el kell készíttetnie a kockázatértékelést, 2. · el kell készíttetnie az egyéni védőeszköz juttatás rendjét, 3. · el kell készíttetnie az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét, 4. · a munkavállalókat ki kell oktatni a munkavédelmi szabályokra Azon munkáltatóknál viszont, ahol munkavédelmi képviselő választása a törvénymódosítást megelőzően nem volt kötelező, a munkavédelmi képviselő választást meg kell tartani a módosítás hatályba lépését követően fél éven belül, azaz legkésőbb 2017. január 8-ig Munkavédelmi képviselő választás kezdeményezése . A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 70/A § a) alapján munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő

Államilag elismert, engedélyezett Munkavédelmi Képviselő Képzés! Az 1 napos képzés elvégzéséről államilag elismert és engedélyezett tanúsítványt állítunk ki. Kétnyelvű tanúsítványt (magyar-angol) is lehet kérni, ára 5.000 Ft. A Kosárban a Megjegyzés rovatban kell ezt az igényt jelezni Munkavédelmi képviselő kizárólag olyan személy lehet, aki a cégnél dolgozik, azaz a munkáltatóval munkavállalói kapcsolatban áll, és megfelel az alábbi feltételeknek: munkavállalóként minimum féléves munkaviszonya van a cégnél, és nem gyakorol munkáltatói jogkört A munkavédelmi hatóság az ellenőrzésekkor továbbra is vizsgálni fogja, hogy a munkáltatónál van-e munkavédelmi képviselő, különösen ott, ahol azt a munkavállalói létszám indokolja - áll a közleményben Ahhoz, hogy a munkavédelmi képviselő, egyrészt tudjon együttműködni a foglalkozás- egészségügyi szolgálattal, másrészt tudja, hogy kitől kérhet foglalkozás-egészségügyi tájékoztatást, tudnia kell ki végzi ezt a munkát. A munkáltatónak tájékoztatnia kell arról, hogy a területükön ki látja el ezt a tevékenységet ÚTMUTATÓ ÜZEMI TANÁCS, ÜZEMI MEGBIZOTT ÉS MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁSRA Munka Törvénykönyve IV. fejezet 1 A munkavállalók részvételi joga 42. § (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét e fejezet rendelkezései szerint illetik meg a részvételi jogok