Home

Az operációs rendszer részei

Az operációs rendszerek alapvetően három részre bonthatók: a felhasználói felület (a shell, amely lehet egy grafikus felület, vagy egy szöveges), alacsony szintű segédprogramok és a kernel (mag), amely közvetlenül a hardverrel áll kapcsolatban.. Vannak olyan operációs rendszerek, melyekben a kernel (mag) és a shell (héj) különválnak, így lehetőség nyílik ezek. Egy operációs rendszer különböző részei. Egy UNIX operációs rendszer egy rendszermagból (kernel) és néhány rendszerprogramból (system program) áll. Általában van még néhány alkalmazói program (application program) is, melyek a munkavégzéshez szükségesek.A rendszermag az operációs rendszer szíve 2.1.Ez követi nyomon a lemezen levő fájlokat, elindítja és. 3.1 Az operációs rendszer és f őbb feladatai 3.1.1. Az o.s. fajtái, részei, funkciói, felhasználói felület Az operációs rendszer (operation system) a r endszerprogramok közé tartozik, amelyeknek feladata a számítógép üzemeltetése. Még ide taroznak a rendszer közel ő programok illetve a hálózati program ok A lemezen tárolt operációs rendszer moduljai (egyes részei) két módon kerülhetnek az operatív memóriába: bekapcsolás után, illetve meleg indítás után. A meleg indítás azt jelenti, hogy egy már bekapcsolt gép memóriáját kitisztítva újra betöltünk egy operációs rendszert anélkül, hog

A parancsok egyes részei között elválasztó jelnek (egy, vagy több space) kell lennie, hogy az operációs rendszer értelmezni tudja az utasítást. A parancs minden részére igaz, hogy a kis és nagybetűk teljesen egyenértékűek, tehát az operációs rendszer nem tesz különbséget közöttük Az operációs rendszerek fontosabb feladatai: Kapcsolatteremtés a felhasználó és a gép között. Processzor vezérlése, ütemezése. Alapvető be- és kimeneti műveletek végzése. Adatkezelés. A központi tár és a perifériák kezelése (erőforrások elosztása). Programok futtatása és ellenőrzése Az operációs rendszerek feladatai. Felületet kell biztosítanunk a felhasználók számára és a futó programok azaz folyamatok számára. A memóriakezelés az operációs rendszerekben a leginkább kritikus rész, mivel egyszerre több programot szeretnénk a memóriába tölteni. Memóriakezelés nélkül a programok egymás. A Microsoft Windows a Microsoft Corporation gyártotta operációs rendszerek, illetve az ezekbe épített többfeladatos grafikus felhasználói felületek, valamint bizonyos mobiltechnológiák családja. A Windows szó és logó a Microsoft cég védjegye. A Windows operációs rendszerek szabványos felületet nyújtanak, mely legördül

Operációs rendszer - Wikipédi

  1. Operációs rendszer Az operációs rendszer feladatai, részei, fajtái Az operációs rendszer beállítás
  2. Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely betölti és vezérli a gépen futó programokat, elosztja, ütemezi az erőforrásokat, kezeli a hardvert, biztosítja a felhasználó és a számítógép közötti kommunikációt. Az operációs rendszer részei: rendszermag (kernel
  3. Az operációs rendszer a számítógép legfontosabb programja. Ő kezeli a számítógép hardverét, tartja a kapcsolatot a felhasználó és a számítógép között és egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó programoknak. Az operációs rendszer részei és azok feladata

Az OS/2 Warp fejlesztői kísérleteztek egy teljesen hangalapú felülettel, ez azonban az operációs rendszerrel együtt véget ért. Napjainkban különféle kutatóközpontok, a NASA-val és a Microsofttal az élen próbálkoznak a létrehozásával, a hangalapú felhasználói felület azonban mind a mai napig nem valósult meg A Windows ablak részei 2006. szeptember 10. Az Asztal tulajdonságainak beállítása 2006. szeptember 10. Ellenőrző kérdések: Az operációs rendszert a hardver vagy a szoftverek csoportjába tudnád elhelyezni? Mi az operációs rendszer feladata 3. 1.3. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER Az operációs rendszer (operating system=OS) gondoskodik a számítógép alapvető működéséről, kezeli a rendszerbe kapcsolt erőforrásokat, gondoskodik az esetleges megszakítások figyeléséről. Fejlettségi szintjétől függően az előbbieken túl még egyéb szolgáltatásokkal is rendelkezhet

Fájlkezelők: Olyan programok, amelyeknek fő feladatuk, hogy a fájlokkal végzendő műveleteket (pl. másolás, tömörítés, törlés) megkönnyítsék, valamint az operációs rendszer parancsokkal való vezérlését kiváltsa Ha operációs rendszer nélkül kellene programot írni, az a programozónak jelentõs többletfeladatot jelentene, hiszen a memóriát, a háttértárakat, valamint az összes többi hardver-eszközt nem egy egységes felületen keresztül, hanem külön-külön bonyolult módszerekkel kellene elérnie Arial Alapértelmezett terv Az operációs rendszer Az operációs rendszer fogalma: Néhány operációs rendszer Az operációs rendszer csoportosítása megjelenés szerint Windows XP indítása I. Windows XP indítása II. A kezelőfelület főbb részei Az Asztal tulajdonságainak beállítása Ellenőrző kérdések

Homolya Zoltán jegyzetek tanulói részére: Hozzáférési

Az operációs rendszer részei: A rendszerprogramok biztosítják a rendszer működését, és a kernel által nyújtott eszközöket használják az operációs rendszer szolgáltatásainak megvalósítására. Az alkalmazói programok hasznos dolgokat (vagy egy játékot) valósítanak meg. Az operációs rendszer részei: A. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATA HARDVER KERNEL RENDSZER KÖNYVTÁRAK ALKALMAZÁSOK. Egyes részei közvetlenül hívhatják egymást. Strukturálatlan, bonyolult, nagy, memória pazarló. Nem igényel nagy tervezést, hatékonyabb. Több, különálló, kernel módban futó processz. Csa Az operációs rendszer részei A NetWare operációs rendszer nagyobb része a szerveren helyezkedik el. Az operációs rendszer részét képező, úgynevezett kliens programok a munkaállomáson találhatók és arra szolgálnak, hogy a munkaállomás a kapcsolatot fel tudja venni a szerverrel csatlakoztatni! Az s: a csatlakoztatott pendrive betűjele, amit az operációs rendszer-től kapott. Választott meghajtónk gyökerében létrehozott gép.txt fájlban adjuk meg, hogy a) milyen operációs rendszer van gépünkön és mi a pontos verziószáma! b) mennyi memória van a gépünkben! c) milyen processzor van gépünkben A cikkben található lépések az Windows 10 Windows Server 2016-ra vonatkoznak. A tanúsítványok létrehozásához használt PowerShell-parancsmagok az operációs rendszer részei, és nem működnek a Windows más verzióin. A Windows 10 vagy Windows Server 2016 rendszerű számítógépre csak a tanúsítványok létrehozásához van.

11. VÁZLAT - OPERÁCIÓS RENDSZEREK Az operációs rendszer fogalma, helye a számítógépes rendszerben Az operációs rendszer feladatai Az operációs rendszer részei Az operációs rendszerek csoportosítási lehetőségei, példákkal Driver fogalma Rendszerközeli programok fogalm már nem az operációs rendszer részei. Tágabb értelmezésben az operációs rendszer alatt ma már egy olyan integrált szoftver csomagot értünk, ami egyrészt biztosítja a hagyományos operációs rendszer funkciókat, másrészt tartalmaz egy sor olyan alapszoftvert is, amit valószínűleg mindenki gyakran fo • Az operációs rendszerek felhasználói felülete. Grafikus felhasználói felületek. Az X Window System. Jellemzők, a rendszer részei. Ablakkezelés, bemeneti eszközök kezelése. Windows NT • A Windows NT operációs rendszer bemutatása. A Windows NT története, fejlesztésének céljai

Egy operációs rendszer különböző része

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai - Google Doc

Az operációs rendszer részei. Forrás: Wikipedia: Operating system. Kernel. Alapvető vezérlés biztosítása a hardware felett a frimware és eszköz driver-ek segítségével. Program végrehajtás; Megszakítások kezelése: környezettel való kommunikáció. Az operációs rendszer a gép indítása után meghatározott időpillanatban a memóriába kerül, pontosabban az operációs rendszer azon része, amire akkor szükség van. Az induláskor a gépbe épített program keresi is az operációs rendszert. Ez a folyamat a bootolás, és a következő fázisokból, illetve eszközhasználatból áll Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete. Az operációs rendszer jellemzői, fő részei, feladatai, csoportjai. Háttértárak kezelése. A mappa szerkezet. Fájl és mappa műveletek. Keresés a számítógépen. A tömörítés. A tömörítés lényege, tömörítő program használata

Video: Az operációs rendszerek fő jellemzői - Informatika

Az operációs rendszerek feladatai - Informatika tananya

Az alapvető be-kiviteli rendszer (Basic Input Output System, BIOS) chip-je a második legfontosabb a CPU után. Motherboard A BIOS híd a hardver és az operációs rendszer között biztosít kapcsolatot. Így ennek köszönhető, hogy a felhasználói programok elérhetik a számítógép erőforrásait. Mivel a BIOS csak olvasható memória. Az Operációs rendszerek c. tantárgy részletes tematikája a Széchenyi István Egyetem mérnök informatikus BSc szakos Jellemzők, a rendszer részei. Az X protokoll. Ablakkezelés, bemeneti eszközök kezelése. Folyamatok az operációs rendszerekben • A folyamatok és szálak fogalma, az operációs rendszerek folyamatokka

Az operációs rendszer részei és azok feladatai. Az operációs rendszer alapvetően három fő részből áll, melyeknek megszabott feladatai vannak. Nézzük meg most ezeket a részeket! Kezeli a memóriát, a processzort, a háttértárolókat és a perifériákat (billentyűzet, monitor stb.) Ez az operációs rendszerek Néhány operációs rendszer Windows 98, Windows 2000, Windows XP Windows 7, 8, 8.1 Windows10 Windows család: Egyéb: LINUX, MS DOS, UNIX Az operációs rendszer csoportosítása megjelenés szerint 2, Grafikus 1, Szöveges: MS DOS UNIX Windows Linux A kezelőfelület főbb részei Az Asztal tulajdonságainak beállítása Ellenőrző. A Linus Torvalds és társai által fejlesztett program nem egy teljes operációs rendszer, hanem annak csupán a magja, a kernel. A kernel biztosítja az operációs rendszer alapvető feladatait felügyeli a programok futását, gazdálkodik a processzorral vagy processzorokkal (ütemezés) és a memóriával, elérhetővé teszi a különféle a számítógépben található eszközöket.

Gépek száma szerint: a, Egygépes: b, Hálózati: Operációs rendszer részei: − Rezidens: indításkor betöltődik az operatív tárba, végig itt marad. Azokat a részeket tartalmazza, amelyeket gyakran használunk, illetve indításuk nem várhat. (pl.: megszakításkezelés) − Tranziens: indításkor nem töltődik be az operatív. Operációs rendszerek LINUX DOS (Windows) Az operációs rendszerek feladatai perifériák vezérlése szabályozza a programok futásának sorrendjét és módját kapcsolat a számítógép(ekk)el Az operációs rendszerek csoportosítása szempontok: hány program fut egyidejűleg hány user használhatja Az operációs rendszerek összetevői Kernel (mag) az op.rsz. lelke: periféria. 6 • 6. fejezet: Az operációs rendszer fogalma, feladatai és jellemzői; állományszervezés és -kezelés. • 7. fejezet: A multimédia értelmezése, részei. Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja. A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása. Tartalom: Az a számítógép belső részei ezek a különféle hardver-alkatrészek, amelyek egy számítógépes rendszerben vannak, hogy működni tudjon. Ezek az elemek szinte az összes számítógépen megtalálhatók. Bár az asztali PC-k és a laptopok belső felépítése főként méretbeli különbségeik miatt eltérő, mindkét.

Opercis rendszer Az opercis rendszer feladatai rszei fajt

2. Az MS DOS operációs rendszer alapjai. Az operációs rendszer: minden számítógépnél szükség van olyan programokra, amelyek a hardverrel elvégeztetnek alapveto feladatokat (pl. egy lemez tartalomjegyzékének a megjelenítése, programok futtatása, adatok és programok lemezre mentése stb.) Ezeket az alapveto, ún A képen a fájlnév általános felépítése látható (Windows operációs rendszer). A FÁJLKITERJESZTÉS A fájlkiterjesztés vagy röviden kiterjesztés olyan információ, amely segíti az operációs rendszert és a felhasználói programokat abban, hogy azonosítsa az állomány (fájl) típusát

Anyag- és eszközismeret | Sulinet Tudásbázis

Mármint abban az értelemben, ahogy az iOS az Apple-lel. A Windows 8 és 8.1 tabletek széles palettáján megjelenik, így az operációs rendszer nem határolja túl szűkre a mozgásterünket, ha válogatásra kerül a sor. Ráadásul szintén egy nagyon megbízható rendszerről van szó, és applikációk terén sincs szégyellnivalója Tanenbaum-Woodhull: Operációs rendszerek, tervezés és implementáció (TW) Russinovich-Solomon-Ionescu: Windows internals Part 1-2 (WIN) A könyvek (jellemzően kis) részei kapcsolódnak szorosan a tananyaghoz, ezeket a fejezetszámokat a címek utáni rövidítéssel jelölöm az egyes témáknál (pl. KK1.3, SGG3.1) Az operációs rendszer főbb részei 5 1.2.2. Kapcsolat az operációs rendszerrel 7 1.2.3. Az UPM file-jai 7 1.2.4. Rendszerparancsok g 1.2.5. File hivatkozások g 2. AZ UPM HASZNÁLATA 10 2.1. A rendszer betöltése, indítása 11 2.2. Vezérlő karakterek 12 2.3. Beépített parancsok 13 2.3.1. ERA 13 2.3.2. DIR 1

Az operációs rendszere

Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszer feladatai. 1045. Kreuzworträtsel. A képernyő részei. A képernyő részei. 31645. Zuordnung auf Bild. Az ablak főbb részei. Az ablak főbb részei. 7223. Zuordnung auf Bild. A számítógép részei. A számítógép részei. 1697. Gruppenzuordnung Amikor megvesszük a számítógépet, akkor az még csak egy alkatrészekből összerakott gép. Ahhoz, hogy ezt használni is tudjuk, kell egy program, idegen szóval szoftver, ami vezérli ezeket.Ez a szoftver az operációs rendszer.. Legfőbb feladata: kezelni a számítógépben levő és a hozzá csatlakoztatott eszközöket, futtatni a programokat és kapcsolatot tartani a gép és a. Alternatívák az operációs rendszer részének tekintett programok meghatározására: a számítógépen állandóan futó vezérlő program (kernel), minden a gép általános felhasználásához szükséges program. Az operációs rendszerek típusai a történetük tükrében; Az operációs rendszerek fejlődése párhuzamos a HW. Ezért az operációs rendszer módosíthatja, hogy pontosan hova kerül a tárolni kívánt adat, vagy honnan olvassák vissza. Eset: Amikor a programnak szüksége van adott méretű memóriára, ezt jelzi az operációs rendszernek. Megoldás: Az operációs rendszer ellenőrizi, hogy van-e elég hely Az Endpoint Protection Microsoft Defender alkalmazásőr (Alkalmazásőr) szabályzatokat hozhat létre és Konfigurációkezelő telepíthet. Ezek a szabályzatok segítenek megvédeni a felhasználókat azáltal, hogy nem megbízható webhelyeket nyitnak meg egy biztonságos, elkülönített tárolóban, amelyet az operációs rendszer más.

Az operációs rendszer legfontosabb fájlkezelő utasításai 24 DIR 25 COPY 27 DEL 29 REM 29 Az op. rendszer legfontosabb könyvtárkezelő utasításai 30 MD 30 CD 31 RD 32 TREE 33 PATH 35 Az operációs rendszer legfontosabb lemezkezelő utasításai 36 FORMAT 36 DISKCOPY 38 BACKUP 39 RESTORE 40 LABEL 40 VOL 41 Az operációs rendszer. Az operációs rendszerek fajtái Működés szempontjából Egyfelhasználós, egyfeladatos - pl. DOS Többfeladatos (multitasking) - pl. Windows zenehallgatás közben netezés Többfelhasználós(multiuser) Egyszerre többen is használhatják -pl. szerver operációs rendszerek: Windows server 2003, 2008 Hálózati operációs rendszer Egy perifériakezelő rutin, amely rendszerint az operációs rendszer része. Megszakítás Olyan, a futó programhoz képest külső esemény (például egy periféria jelzi az I/O művelet befejezését) amelynek kezelése a futó program utasítás végrehajtásának átmeneti felfüggesztésével történik. Frissítve: 2000 február Az operációs rendszer feladata hogy kezelje a hardvert, elossza az erőforrásokat (cpu-idő, memória) a programok között, és hogy a felhasználó és a rendszer közötti kommunikációt biztosítsa. Az oprendszer legfontosabb részei: rendszermag (kernel): ütemezi a CPU-t, kezeli a memóriát, és a hardver elemeket (drivereken.

Az operációs rendszer kezdetben két programból, a Systemből és a Finderből állt, melyek saját verziószámozással rendelkeztek. Fejlesztések esetén is ezt a két programot adta ki az Apple System Software néven. Ez a forma hamarosan lerövidült egyszerűen Systemmé, a verziószámokat pedig egymáshoz igazították.Az első ilyen módon sorszámozott kiadás a System 6 volt. Az operációs rendszer kezelése November 10. Hálózatok felépítése, és fajtái (RégiTk. 23-35.) Információkeresés az interneten (ÚjTk. 36-41.) Weblap mentése, térképek, kulcsszavas keresők használata, képek keresése 11. AZ internet árnyoldalai és kommunikáció mobileszközökkel (ÚjTk. 42-47. Most az egyik legfontosabb szakaszra összpontosítunk - a rendszerindítási prioritás beállítás menüjét a megfelelő belső vagy külső eszköz kiválasztásával, amely, amint már említettük, szükséges lehet az operációs rendszer cserélhető adathordozóról történő újratelepítésekor. Általában ezek a paraméterek a. E könyv azonban az alapvető számítástechnikai ismeretek mellett további fontos informatikai ismeretanyagot, illetve számos elterjedten használt program kezelését is részletesen ismerteti. Ajánlható ismeretbővítésre, középiskolák, gimnáziumok informatika óráira, OKJ-s és ECDL vizsgákhoz, tanfolyamokhoz és önálló. Operációs rendszerek modul megszűnt. A mindkét modul tartalmát magában foglaló új modul inkább gyakorlati jellegű és az operációs rendszerek használatára épül, elméletb l a legfontosabb tudnivaló-kat tartalmazza. Új nevet kapott és frissült az Internet és kommunikáció modul, melynek neve most már: Online alapismeretek

Érettségi témakörök kidolgozv

Operációs rendszer Az operációs rendszerek fajtái, feladatai Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszerek csoportosítása a felhasználói felületek valamint a szimultán kiszolgált felhasználók és a futtatott programok száma szerint. Az operációs rendszer részei és az egyes részek funkciói 2.2.2. A számítógép főbb részei és jellemzői 2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik 2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 2.2.5. Hálózatok 2.3. Munkavédelem ésergonómia 3. Informatikai alapismeretek - szoftver 3.1. Az operációs rendszer és főbbfeladatai 3.1.1

Grafikus felhasználói felület - Wikipédi

Régikönyvek, Bártfai Barnabás - Hogyan használjam? - A számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak - Könyvünk segítségével alapszintről elindulva, a számítógép megvásárlásától és bekapcsolásától kezdve, a különféle felhasználói programok alkalmazá.. A webböngésző alapgombjai. A kezdőlap beállítása. Előzmények, előreugró ablakok, süti, ideiglenes internet fájlok Az Operációs Rendszerek Részei, Funkciói, Az Operációs Rendszer Felhasználói Felülete középszint informatika szóbeli tétel by g4bor4kapit4ny-

Az operációs rendszer segédprogramjai - Informatika

Konkrét operációs rendszerek — konkrét operációs rendszerekPPT - Felkészülés az év végi vizsgára PowerPoint

9. Ismertesd az operációs rendszerek feladatait és fajtáit

Az operációs rendszer fogalma, feladatai, típusai, részei. Az operációs rendszerek csopor-tosítása, ezek jellemzői. A napjainkban használatos operációs rendszerek. A Windows operációs rendszer A Windows operációs rendszer, története, fejlődése. A program használata, kezelhetősége. Állománykezelés, állománytípusok Az. Az operációs rendszer és főbb feladatai . 3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani

Windows képernyő :: Infoórák

Novell NetWare 4.11 - II

Tanúsítványok létrehozása és exportálása P2S-hez

A DOS operációs rendszer használata Általános tudnivalók A billentyűzet használata Az MS-DOS verziói Az operációs rendszer részei, külső és belső parancsai Paraméterek, opciók Átirányítás Parancsok összefűzése Segítségkérés (help) DOS parancsok általános alakja A DOS telepítése Programok indítás Az operációs rendszer . komponensei (részei): Rendszermag (kernel) Alkalmazói programozási interfész (API: Application Programming Interface) Rendszerhéj (shell) Szervizprogramok (Utility) Az operációs rendszerek típusai: Az operációs rendszereket nagyon sokféle módon csoportosíthatjuk. Hagyományosan az alábbi felosztásokat. Kernel Az operációs rendszer magja. Ha egy vírus képes a kernelbe bejutni, abban az esetben teljeskörű ellenőrzést szerezhet a gép felett.. Kernel: az operációs rendszer összes fontos belső funkcióját látja el, mint például a virtuális memória kezelése, vagy a folyamatkezelés.. kernel: Operációs rendszer futtató Âmag programja, a hardvereszközök működtetésére Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszer feladatai. 1043. Kreuzworträtsel. A képernyő részei. A képernyő részei. 31631. Zuordnung auf Bild. Az ablak főbb részei. Az ablak főbb részei. 7217. Zuordnung auf Bild. A számítógép részei. A számítógép részei. 1696. Gruppenzuordnung Az adatállományok (fájlok) fogalma, szerkezete, jellemzőik. Adatszerkezetek alkalmazási területei. b.) Mutassa be, hogy az Ön által tanult operációs rendszerben miként lehet állományokat áthelyezni! 6. tétel. a.) Számítógépek alapvető egységei. Számítógép felépítése, fontosabb elemei, jellemzői

6Képek a plakáthoz :: InfoórákPPT - Légzőrendszer PowerPoint Presentation, free downloadA billentyűzet :: Infoórák

Az operációs rendszer parancsai A Windows XP logója. Hogy nevezik a Windows legújabb változatát? A gépedet működtető programokat operációs rendszernek nevezzük. Ezek a programok is szoftverek, de.. Az operációs rendszer általában Linux, az EEPROM és a RAM külső. Soros port a nyomtatott áramköri lapon kiépítve, ide kerülnek a kernel üzenetei. Némelyik eszközben USB port is helyet kapott, az ide kötött perifériákat (nyomtató, külső HDD) a hálózat eszközei is láthatják Az operációs rendszer működési struktúrája (rendszermag, indítófájl, külső és belső parancsok rendszere, opcionális kiegészítések). Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek (memóriakezelés, folyamatvezérlés, megszakítás-kezelés, kommunikáció a perifériákkal). Több feladat. 2.2.2. A számítógép főbb részei és jellemzői 2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzők 2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 2.2.5. Hálózatok 2.2.6. Munkavédelem és ergonómia 3. Informatikai alapismeretek - szoftver 3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 3.1.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasz-nálói felülete 3.1.2. Háttértárak kezelése. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42. 3.1.3. Tömöríté